miércoles, 9 de mayo de 2018

ELS MAMÍFERS


ELS MAMIFERSUN MAMÍFER ÉS UN ANIMAL VERTEBRAT VIVÍPAR QUE ALIMENTA ELS SEUS PETITS AMB LLET QUE SURT DE LES MAMELLES DE LES FEMELLES. GAIREBÉ TOTS ELS MAMÍFERS SÓN TERRESTRES; ALGUNS, COM LES BALENES I ELS DOFINS, VIUEN A L'AIGUA. ELS ÉSSERS HUMANS SÓN MAMÍFERS.

UN ANIMAL ÉS VERTEBRAT SI TÉ COLUMNA VERTEBRAL. ELS VERTEBRATS SÓN ELS MAMÍFERS, ELS OCELLS, ELS RÈPTILS, ELS AMFIBIS I ELS PEIXOS.

UN ANIMAL ÉS VIVÍPAR QUAN ES REPRODUEIX SENSE PONDRE OUS. L'EMBRIÓ DELS ANIMALS VIVÍPARS ES DESENVOLUPA DINS EL VENTRE DE LA MARE. ELS MAMÍFERS SÓN VIVÍPARS.

UN EMBRIÓ ÉS UN ÉSSER VIU EN ELS PRIMERS TEMPS DEL SEU DESENVOLUPAMENT, QUAN ENCARA S'ESTÀ FORMANT. ELS EMBRIONS HUMANS ESTAN TANCATS DINS DEL VENTRE DE LES MARES; QUAN TENEN MÉS DE DOS MESOS ES DIUEN FETUS.

JOSÉ LUIS
-DICCIONARI DÍDAC_ 

No hay comentarios:

Publicar un comentario